τοξοδοντίδες


τοξοδοντίδες
οι, Ν
(παλαιοντ.) οικογένεια νωτοπληφόρων θηλαστικών που έχουν εκλείψει, τής οποίας τοπικό γένος ήταν ο τοξόδους.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. νεολατ. toxodontidae < τόξον + ὀδούς, -όντος + κατάλ. -ίδες].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.